orion

finance

duvardan duvara
tüketici finansmanı
uygulaması

Orion Finance, Orion platformu üzerinde geliştirilmiş bulut temelli tüketici 
finansmanı sistemidir. 

Orion Finance, tüketici finansmanı süreçlerinin azami seviyede tanımsal olarak yönetildiği, günlük operasyonların alışılagelmiş çalışma şeklinin dışına çıkılarak otomatize edildiği, buluta özgü bir sistemdir.

Tüketici Finansmanı

Ticari Kredi

Otomotiv Kredisi

Konut Kredisi

Mikro Kredi

Stok Finansmanı

orion

finance

modül hiyerarşisi

çekirdek modüller

finans modülleri

çevre modüller

3 katmanlı modüler yapı

orion finance modülleri

Çekir​dek Modüller

Finans Modülleri

Çevre Modüller

20+

1000+

300+

hazır
analitik
değişken

hazır
finansal
servis

hazır
sistem
entegrasyonu

mimari

Orion Tüketici Finansmanı Sistemi'nin
tüm iç servisleri ve tüm entegrasyon
servisleri evrensel API standartlarına 
uygun şekilde geliştirilmiştir ve farklı iş
ihtiyacı kombinasyonlarıyla 
(composable) kullanılabilir.

REST API

REST API

REST API

REST API

ORION 
MOTORU

Servis
Orkestrasyonu

Servis
Orkestrasyonu

Modüller
Modüller
Modüller
Modüller

Düz​​enleyici
Kurumlar

REST API

3. Parti
Sistemler

REST API

Nihat KARADAĞ / Genel Müdür

Quick Finans & Cybersoft Ortaklığı

"2021 yılının son gününde “Yeni Nesil Finansman Şirketi” vizyonunda kurulan Quick Finans, yeni kurulan finansman şirketinin en temel gereksinimi olan uçtan uca kredi finansman yazılımını sektörel tecrübe ve vizyonu ile öne çıkan yazılım ekibine sahip Cybersoft ile karşıladı.

Yeni nesil bulut tabanlı (Cloud native) Mikro Servis Mimarisi, Cloud native yazılım tasarımı sayesinde sistem seviyesinde yatay ve dikey ölçeklemeye uygunluğun getirdiği avantajlardan faydalanarak Şubat 2022 ayında başlanılan ana yazılım, 5 aylık özverili takım çalışması ile faaliyet kapsam ve hedeflerimize göre geliştirilerek Temmuz ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan faaliyet iznimizi almak suretiyle 26 Ağustos 2022 tarihinde ilk kredimizi kullandırdık.

Devamında, tecrübeli ve yetkin Cybersoft ekibinin değerli emekleriyle, bir sigorta grubu tarafından kurulan ilk finansman şirketi vizyonunda geliştirilen ve Ülkemizde finans sektörüne ilk defa Mayıs 2023’te sunulan “Poliçe Prim Kredisi” ürünü ile de, Ülkemiz finans piyasalarında hedeflenen finansal çeşitliliğin artırılması ve bankacılık sistemine erişimde zorluk çeken geniş kesimler için kapsayıcı finansmanın sağlanmasında önemli katkıları olacak bir adım daha attık.

Tüm bu çalışmaları bir sene gibi kısa bir sürede Cybersoft’un çözüm odaklı yaklaşımı, özverili çabalarıyla ihtiyaçlarımıza hızlı yanıt vermesi ve yetenekli yazılım ekibi sayesinde kesintisiz ve sorunsuz hizmet almamız ile gerçekleştirdik."

M​​ehmet Öztürk / Bt Çözüm Yöneticisi 

Vodafone FINCO & Cybersoft Ortaklığı

"Cybersoft'un modern teknolojik altyapı üzerine kurduğu Finansman modülü, şirketimizin kısa
sürede faaliyete geçmesine ve sektördeki önemli aktörlerden biri olmasına olanak sağladı.

Sektörel tecrübeleri ve uzman personelleriyle sundukları esnek yaklaşım, müşterilerimize
kapsamlı, kaliteli ve sürdürülebilir standartlarda hizmet vermemize yardımcı olmaktadır."

veri am​barı

Orion Finance temel operasyonel raporlama ve yasal bildirim ihtiyaçlarını.karşılamaya yönelik veri ambarını bünyesinde barındırır.
PostgreSQL veritabanı üzerinde saklanmakta olan yüzlerce değişken ile raporlama ihtiyaçları kolaylıkla karşılanabilir.

15.250.000 TL

Üretim

Otomotiv

: 5.450.000 TL

Konut

: 3.500.000 TL

Tüketici

: 3.900.000 TL

Diğer

: 2.400.000 TL

15.250.000 TL

gelişmiş tahsis

tahsis personeli tarafından gerçekleştirilen manuel işlemlerin otomatizasyonu sayesinde konvansiyonel sistemlerde yaşanan katma değersiz operasyonlar bertaraf edilir.

otomatik müşteri

Orion Finance ihtiyaç duyulan tüm entegrasyon verisini otomatik olarak toplar ve müşteriyi finansal taraflarıyla birlikte otomatik olarak oluşturur. İhtiyaç halinde tamamen kullanıcı kontrolünde müşteri ve taraf oluşturulması mümkündür.

müşteri tarafları

Orion Finance müşteri oluşturma 
işlemleri esnasında müşteri eşi, ortakları, kefilleri vb. finansal tarafları otomatik olarak müşteri yaratımını gerçekleştirir
ve başvuru müşterisi ile ilişkilendirmelerini yine otomatik olarak yapar.

entegrasyonlar

tahsilat entegrasyonları